Get Adobe Flash player
Wydarzenia
Kontakt
Kliknij, by zobaczyć, gdzie pracujemy
Misjonarze Świętej Rodziny
ul. Małoszyńska 27
skr. poczt. 43
60-176 Poznań
email: kuria@msf.opoka.org.pl

Tel.: (+48)61 868 99 81 Fax: (+48)61 862 03 04 Nr konta: Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny Prowincja Polska; 66 1240 1747 1111 0000 1849 0138
------------------------------

Przekaż 1% podatku na rzecz będących w potrzebie dzieci i młodzieży z parafii prowadzonych przez Misjonarzy Świętej Rodziny
- KRS 0000222393 z dopiskiem MSF. Kliknij, by przeczytać więcej.

MSF Kliknij, aby zobaczyć: Ikona Św. Rodziny - Mainz


Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny powstało 28.09.1895 r. w Grave w Holandii. Założył je francuski kapłan, Sługa Boży - Ks. Jan Berthier. Jako wzór do naśladowania Ojciec Założyciel pozostawił swoim duchowym dzieciom Świętą Rodzinę z Nazaretu, jednak Patronką Zgromadzenia jest Matka Boża Saletyńska, której przez wiele lat wiernie służył. Zobacz zdjęcia z La Salette.Główne apostolaty Zgromadzenia:

Kliknij, by wejść na stronę Misje

Głównym celem, dla którego powstało Zgro- madzenie Misjonarzy Św. Rodziny są misje zagra- niczne, ad gentes, a w dzisiejszych czasach tak- że nowa ewangelizacja. Stąd też Misjonarze Świętej Rodziny pracują niemal na wszystkich kontynentach świata. Po- dejmują pracę tam, gdzie zapomniano już o Ewan- gelii. Spieszą do wszys- tkich tych, "których z od- dali wezwie Pan".

Kliknij, by przejść na stronę Powołania

"Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robot- ników na żniwo swoje" - to wołanie Jezusa jest po dzień dzisiejszy aktualne. Dlatego Misjonarze Św. Rodziny troszczą się o budzenie i rozwój powo- łań, także wśród tych, którzy przekroczyli już młodzieńczy wiek. Do MSF przyjmowani są bowiem kandydaci aż do 35 roku życia, tzw. "spóźnione powołania".

Kliknij, by przejść na stronę Rodziny

W dzisiejszych czasach palącą potrzebą jest duszpasterstwo rodzin. Troska o rodziny leży głęboko na sercu Mi- sjonarzom Św. Rodziny. Dlatego wielu kapłanów podejmuje pracę z rodzi- nami. Bł. Jan Paweł II apelował do uczestników X Kapituły Generalnej MSF o podjęcie tej niezwykle ważnej dzisiaj formy duszpasterstwa. Polska Prowincja nie pozostała obojętna na tę prośbę.


Jezu, Maryjo, Józefie
oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas!

kliknij, by przejść na stronę z ikonami i medytacjami Świętej Rodziny 

W Seminarium Duchownym Misjonarzy Świętej Rodziny 08. września 2014 r. klerycy odnowili swoje śluby czasowe czystości, ubóstwa i posłuszeństwa (foto), a dwóch z nich: Kl. Filip Manikowski MSF i Kl. Paweł Jaguś MSF na ręce Ks. Prowincjała Adama Józefa Sobczyka MSF złożyło swoje śluby wieczyste. Na uroczystości licznie obecna była rodzina oraz współbracia z wielu domów zakonnych. (foto)

 

W Sanktuarium Maryjnym w Górce Klasztornej 08. września 2014 r. dwóch nowicjuszy Paweł Kocurek i Marcin Przystawski, na ręce ks. Wiceprowincjała Roberta Ciżewskiego MSF złożyło swoją I. profesję zakonną ślubując na rok czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. Na uroczystości obecni byli księża proboszczowie obu profesów, rodzina oraz współbracia z Gliwic, Wielkiego Klincza, Bąblina oraz Górki Klasztornej. foto

 

W Sanktuarium Maryjnym w Górce Klasztornej 07. września 2014 r. sześciu postulantów zostało przyjętych do Nowicjatu Misjonarzy Św. Rodziny. Na uroczystości był obecny i im przewodniczył ks. Wiceprowincjał Robert Ciżewski MSF. Oprócz Mistrza Nowicjatu ks. Mariana Kołodziejczyka MSF i Socjusza Nowicjatu ks. Artura Winiarka MSF obecny był także ks. Andrzej Tron MSF, który przeprowadził dla nich rekolekcje. foto

 

Kongregacja Kultu Bożego i Duscypliny Sakramentów 02. lipca 2014 r. nadała kościołowi pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, Sanktuarium Maryjnemu
w Górce Klasztornej tytuł Bazyliki Mniejszej.

Uroczyste ogłoszenie tego faktu odbędzie się w terminie późniejszym.

 

Dekret Kongregacji
„Renowacja i adaptacja zabytkowego zespołu klasztornego Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim na cele kulturalne”Polecamy

Strona Zarządu Generalnego MSF Radio Watykańskie Kwiatki Papieża Franciszka
Konferencja Episkopatu Polski Konferencja Wyższych Przełożonych
              Zakonów Męskich w Polsce Laboratorium Wiary i Kultury
Misje Dzisiaj Strona Diecezji Morombe Strona Ks. Piotra Kemnitza o Madagaskarze


Kamery internetowe:


od 05.09.2012 r.

To przez ten licznik używamy plików cookies - "ciasteczek";
czytaj więcej