Get Adobe Flash player
Wydarzenia
Ks. Generał
Edmund Michalski MSF
w Ameryce Południowej

foto

Trwają prace remontowe, rewitalizacyjne klasztoru w Kazimierzu Biskupim!
foto

Zakończono prace remontowe poszycia dachowego i elewacji w Sanktuarium
w Górce Klasztornej!

fotoListy misjonarzy.
Kontakt
Kliknij, by zobaczyć, gdzie pracujemy
Misjonarze Świętej Rodziny
ul. Małoszyńska 27
skr. poczt. 43
60-176 Poznań
email: kuria@msf.opoka.org.pl

Tel.: (+48)61 868 99 81 Fax: (+48)61 862 03 04 Nr konta: Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny Prowincja Polska; 66 1240 1747 1111 0000 1849 0138
----------------------------

Przekaż 1% podatku na rzecz będących w potrzebie dzieci i młodzieży z parafii prowadzonych przez Misjonarzy Świętej Rodziny
- KRS 0000222393 z dopiskiem MSF. Kliknij, by przeczytać więcej.

MSF Kliknij, aby zobaczyć: Ikona Św. Rodziny - Mainz


Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny powstało 28.09.1895 r. w Grave w Holandii. Założył je francuski kapłan, Sługa Boży - Ks. Jan Berthier. Jako wzór do naśladowania Ojciec Założyciel pozostawił swoim duchowym dzieciom Świętą Rodzinę z Nazaretu, jednak Patronką Zgromadzenia jest Matka Boża Saletyńska, której przez wiele lat wiernie służył. Zobacz zdjęcia z La Salette.Główne apostolaty Zgromadzenia:

Kliknij, by wejść na stronę Misje

Głównym celem, dla którego powstało Zgro- madzenie Misjonarzy Św. Rodziny są misje zagra- niczne, ad gentes, a w dzisiejszych czasach tak- że nowa ewangelizacja. Stąd też Misjonarze Świętej Rodziny pracują niemal na wszystkich kontynentach świata. Po- dejmują pracę tam, gdzie zapomniano już o Ewan- gelii. Spieszą do wszys- tkich tych, "których z od- dali wezwie Pan".

Kliknij, by przejść na stronę Powołania

"Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robot- ników na żniwo swoje" - to wołanie Jezusa jest po dzień dzisiejszy aktualne. Dlatego Misjonarze Św. Rodziny troszczą się o budzenie i rozwój powo- łań, także wśród tych, którzy przekroczyli już młodzieńczy wiek. Do MSF przyjmowani są bowiem kandydaci aż do 35 roku życia, tzw. "spóźnione powołania".

Kliknij, by przejść na stronę Rodziny

W dzisiejszych czasach palącą potrzebą jest duszpasterstwo rodzin. Troska o rodziny leży głęboko na sercu Mi- sjonarzom Św. Rodziny. Dlatego wielu kapłanów podejmuje pracę z rodzi- nami. Św. Jan Paweł II apelował do uczestników X Kapituły Generalnej MSF o podjęcie tej niezwykle ważnej dzisiaj formy duszpasterstwa. Polska Prowincja nie pozostała obojętna na tę prośbę.


Jezu, Maryjo, Józefie
oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas!

kliknij, by przejść na stronę z ikonami i medytacjami Świętej RodzinyXV Ogólnopolskim Sympozjum Teologiczne

Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny
wraz z Papieskim Wydziałem Teologicznym w Warszawie
i Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Włocławskiej
zapraszają do wzięcia udziału
w XV Ogólnopolskim Sympozjum Teologicznym pt.:

DUSZPASTERSTWO RODZIN TROSKĄ KOŚCIOŁA O MAŁŻEŃSTWO I RODZINĘ

Sympozjum naukowe odbędzie się 11 i 12 lutego 2015 roku w Kazimierzu Biskupim
w Gminnym Ośrodku Kultury przy Placu Wolności 2.

Odbywający się w październiku 2014 roku w Rzymie synod biskupów poświęcony rodzinie mocno podkreślał konieczność zaangażowania duszpasterskiego wobec małżeństw i rodzin. Dostrzegano potrzebę szukania nowych sposobów głoszenia Ewangelii rodziny. Ponadto wskazywano na znaczenie dialogu z ludźmi żyjącymi w konkubinatach czy związkach cywilnych podejmowanego dzięki nowej wrażliwości duszpasterskiej polegającej na wydobyciu pozytywnych elementów.
Zbliżające się sympozjum naukowe poświęcone problematyce duszpasterstwa rodzin jest próbą wyjścia naprzeciw aktualnym zagadnieniom dotyczącym pastoralnej posługi Kościoła wobec małżeństw i rodzin. Głęboki namysł zaproszonych specjalistów, reprezentujących różne ośrodki i dyscypliny naukowe w Europie, daje nadzieję na ciekawe końcowe rozwiązania. Kazimierskie sympozjum jest więc okazją do wymiany myśli oraz podjęcia nowych inicjatyw na rzecz małżeństwa i rodziny.


MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA U MISJONARZY ŚWIĘTEJ RODZINY – Dnia 14 stycznia 2015 r. ikona Matki Bożej Częstochowskiej odwiedzająca obecnie męskie wspólnoty życia konsekrowanego w archidiecezji poznańskiej trafiła do Domu Prowincjalnego Misjonarzy Świętej Rodziny w Poznaniu. Ks. Rektor Stanisław Michalik MSF w otoczeniu zgromadzonych przed domem współbraci wniósł obraz Matki Bożej do domowej kaplicy, gdzie na wspólnych modlitwach przed wizerunkiem Czarnej Madonny zgromadziła się cała Wspólnota domowa, łącznie z duszpasterzami parafii N.M.P. z La Salette, obsługiwanej przez Misjonarzy Świętej Rodziny o także z Rektorem domu rekolekcyjnego w Bąblinie, Ks. Zbigniewem Dykiel MSF.
Porannej Mszy świętej w dniu 15 stycznia 2015 r. przewodniczył J.E. Ks. Abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, którego w krótkich słowach przywitał Ks. Prowincjał Adam Józef Sobczyk MSF, wrażając wdzięczność za obecność Ordynariusza Diecezji na naszej zakonnej uroczystości. W homilii skierowanej do zebranej Wspólnoty MSF Ks. Arcybiskup stwierdził, że „poprzez przyjęcie tego Obrazu nasz dom zakonny stał się dziś domem św. Józefa, który Maryję przyjął do siebie”. My zaś głęboko wierzymy, że to przyjęcie Maryi w progi naszego domu zaowocuje pogłębieniem naszej konsekracji zakonnej a przez to, wzrostem nowych powołań do naszej wspólnoty Misjonarzy Świętej Rodziny. (foto)

Kliknij, aby zobaczyć


 

Rok Życia Konsekrowanego


Modlitewnik zakonny! Niebawem ukaże się drukiem nowe wydanie naszego Modlitewnika zakonnego. Już teraz można pobrać jego elektroniczmą wersję w formacie pdf i ePub. Wszelkie zauważone błędy jak i uwagi odnośnie elektronicznego wydania prosimy kierować do ks. Jana Tetzlaff MSF.


Zapraszamy do zapoznania się z nowymi listami od naszych Misjonarzy z Czech, Francji i Niemiec. Listy Misjonarzy!

 

„Renowacja i adaptacja zabytkowego zespołu klasztornego Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim na cele kulturalne”Polecamy

Strona Zarządu Generalnego MSF Radio Watykańskie Kwiatki Papieża Franciszka
Konferencja Episkopatu Polski Konferencja Wyższych Przełożonych
              Zakonów Męskich w Polsce Laboratorium Wiary i Kultury
Misje Dzisiaj Strona Diecezji Morombe Strona Ks. Piotra Kemnitza o Madagaskarze


Kamery internetowe:


od 05.09.2012 r.

To przez ten licznik używamy plików cookies - "ciasteczek";
czytaj więcej