Get Adobe Flash player
Wydarzenia
Ks. Generał
Edmund Michalski MSF
w Ameryce Południowej

foto

Trwają prace remontowe, rewitalizacyjne klasztoru w Kazimierzu Biskupim!
foto

Zakończono prace remontowe poszycia dachowego i elewacji w Sanktuarium
w Górce Klasztornej!

fotoListy misjonarzy.
Kontakt
Kliknij, by zobaczyć, gdzie pracujemy
Misjonarze Świętej Rodziny
ul. Małoszyńska 27
skr. poczt. 43
60-176 Poznań
email: kuria@msf.opoka.org.pl

Tel.: (+48)61 868 99 81 Fax: (+48)61 862 03 04 Nr konta: Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny Prowincja Polska; 66 1240 1747 1111 0000 1849 0138
----------------------------

Przekaż 1% podatku na rzecz będących w potrzebie dzieci i młodzieży z parafii prowadzonych przez Misjonarzy Świętej Rodziny
- KRS 0000222393 z dopiskiem MSF. Kliknij, by przeczytać więcej.

MSF Kliknij, aby zobaczyć: Ikona Św. Rodziny - Mainz


Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny powstało 28.09.1895 r. w Grave w Holandii. Założył je francuski kapłan, Sługa Boży - Ks. Jan Berthier. Jako wzór do naśladowania Ojciec Założyciel pozostawił swoim duchowym dzieciom Świętą Rodzinę z Nazaretu, jednak Patronką Zgromadzenia jest Matka Boża Saletyńska, której przez wiele lat wiernie służył. Zobacz zdjęcia z La Salette.Główne apostolaty Zgromadzenia:

Kliknij, by wejść na stronę Misje

Głównym celem, dla którego powstało Zgro- madzenie Misjonarzy Św. Rodziny są misje zagra- niczne, ad gentes, a w dzisiejszych czasach tak- że nowa ewangelizacja. Stąd też Misjonarze Świętej Rodziny pracują niemal na wszystkich kontynentach świata. Po- dejmują pracę tam, gdzie zapomniano już o Ewan- gelii. Spieszą do wszys- tkich tych, "których z od- dali wezwie Pan".

Kliknij, by przejść na stronę Powołania

"Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robot- ników na żniwo swoje" - to wołanie Jezusa jest po dzień dzisiejszy aktualne. Dlatego Misjonarze Św. Rodziny troszczą się o budzenie i rozwój powo- łań, także wśród tych, którzy przekroczyli już młodzieńczy wiek. Do MSF przyjmowani są bowiem kandydaci aż do 35 roku życia, tzw. "spóźnione powołania".

Kliknij, by przejść na stronę Rodziny

W dzisiejszych czasach palącą potrzebą jest duszpasterstwo rodzin. Troska o rodziny leży głęboko na sercu Mi- sjonarzom Św. Rodziny. Dlatego wielu kapłanów podejmuje pracę z rodzi- nami. Św. Jan Paweł II apelował do uczestników X Kapituły Generalnej MSF o podjęcie tej niezwykle ważnej dzisiaj formy duszpasterstwa. Polska Prowincja nie pozostała obojętna na tę prośbę.


Jezu, Maryjo, Józefie
oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas!

kliknij, by przejść na stronę z ikonami i medytacjami Świętej RodzinyRok Życia Konsekrowanego

Modlitewnik zakonny! Niebawem ukaże się drukiem nowe wydanie naszego Modlitewnika zakonnego. Już teraz można pobrać jego elektroniczmą wersję w formacie pdf i ePub. Wszelkie zauważone błędy jak i uwagi odnośnie elektronicznego wydania prosimy kierować do ks. Jana Tetzlaff MSF.


Zapraszamy do zapoznania się z nowymi listami od naszych Misjonarzy z Czech, Francji i Niemiec. Listy Misjonarzy!


Zakończono prace remontowe poszycia dachowego i elewacji w Sanktuarium Maryjnym w Górce Klasztornej. (foto)

29 listopada 2014 w parafii Świętych Piotra i Pawła w Nowym Świerżniu (Białoruś), odbyła się uroczystość poświęcenia ołtarza ku czci Świętej Rodziny oraz drugiego ku czci Świętej Faustyny Kowalskiej. Aktu poświęcenia dokonał Ks. Bp Jury Kasabucki (biskup pomocniczy). Ksiądz Biskup uroczyście wniósł relikwie Świętej Faustyny Kowalskiej do świątyni. W tym dniu Bp Jury udzielił także Sakramentu Bierzmowania 46 osobom, ostatnie wg ksiąg w kościele w Nowym Świerżniu odbyło się 1998 roku. Mszę Świętą koncelebrowali nasi współbracia MSF: Ks. Rektor Ryszard Pierzchała, Ks. Adam Wróbel, Ks. Dzianis Shastakovich , Ks. Paweł Sluka, Ks. Marek Janiak. Obecny był także kapłan diecezjalny: Ks. Marian Szerszeń. (foto)

Kliknij, aby zobaczyć

Od 17 do 19 listopada w Bąblinie odbywała się Rada Prowincji. Zjechali na nią, oprócz Zarządu Prowincjalnego z ks. Prowincjałem Adamem Józefem Sobczykiem MSF na czele, także księża rektorzy i oficjałowie naszej Prowincji.

Kliknij, aby zobaczyć

Kliknij, aby zobaczyć

Seminarium to tętniąca życiem wspólnota klerycka, bracka i kapłańska. Warto czasami zajrzeć co się tam dzieje! Kliknij!

Nowa ekipa!. Jak można było wywnioskować z pojawiających się na naszej stronie postów w Nowicjacie zaszły poważne zmiany! Szczegóły można śledzić tutaj.

20-24.10.2014 r. Na Szczytniku odbyły się doroczne rekolekcje jubileuszowe.

16.10.2014 r. w 106 rocznicę śmierci naszego Założyciela ks. Jana Berthiera MS, kolejną rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową Rodaka św. Jana Pawła II i w liturgiczne wspomnienie Jadwigi Śląskiej w Seminarium Duchownym w Kazimierzu Biskupim odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego. (foto)

Kliknij, aby zobaczyć

14-15.10.2014 r. Odbyła się kolejna Pielgrzymka Braci zakonnych na Jasną Górę. Pielgrzymowało wielu braci zakonnych, także z naszej Prowincji.

„Renowacja i adaptacja zabytkowego zespołu klasztornego Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim na cele kulturalne”Polecamy

Strona Zarządu Generalnego MSF Radio Watykańskie Kwiatki Papieża Franciszka
Konferencja Episkopatu Polski Konferencja Wyższych Przełożonych
              Zakonów Męskich w Polsce Laboratorium Wiary i Kultury
Misje Dzisiaj Strona Diecezji Morombe Strona Ks. Piotra Kemnitza o Madagaskarze


Kamery internetowe:


od 05.09.2012 r.

To przez ten licznik używamy plików cookies - "ciasteczek";
czytaj więcej