Get Adobe Flash player
Wydarzenia
Ks. Generał
Edmund Michalski MSF
w Ameryce Południowej

foto

Trwają prace remontowe, rewitalizacyjne klasztoru w Kazimierzu Biskupim!
foto

Trwają prace remontowe poszycia dachowego i elewacji w Sanktuarium
w Górce Klasztornej!

fotoListy misjonarzy.
Kontakt
Kliknij, by zobaczyć, gdzie pracujemy
Misjonarze Świętej Rodziny
ul. Małoszyńska 27
skr. poczt. 43
60-176 Poznań
email: kuria@msf.opoka.org.pl

Tel.: (+48)61 868 99 81 Fax: (+48)61 862 03 04 Nr konta: Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny Prowincja Polska; 66 1240 1747 1111 0000 1849 0138
----------------------------

Przekaż 1% podatku na rzecz będących w potrzebie dzieci i młodzieży z parafii prowadzonych przez Misjonarzy Świętej Rodziny
- KRS 0000222393 z dopiskiem MSF. Kliknij, by przeczytać więcej.

MSF Kliknij, aby zobaczyć: Ikona Św. Rodziny - Mainz


Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny powstało 28.09.1895 r. w Grave w Holandii. Założył je francuski kapłan, Sługa Boży - Ks. Jan Berthier. Jako wzór do naśladowania Ojciec Założyciel pozostawił swoim duchowym dzieciom Świętą Rodzinę z Nazaretu, jednak Patronką Zgromadzenia jest Matka Boża Saletyńska, której przez wiele lat wiernie służył. Zobacz zdjęcia z La Salette.Główne apostolaty Zgromadzenia:

Kliknij, by wejść na stronę Misje

Głównym celem, dla którego powstało Zgro- madzenie Misjonarzy Św. Rodziny są misje zagra- niczne, ad gentes, a w dzisiejszych czasach tak- że nowa ewangelizacja. Stąd też Misjonarze Świętej Rodziny pracują niemal na wszystkich kontynentach świata. Po- dejmują pracę tam, gdzie zapomniano już o Ewan- gelii. Spieszą do wszys- tkich tych, "których z od- dali wezwie Pan".

Kliknij, by przejść na stronę Powołania

"Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robot- ników na żniwo swoje" - to wołanie Jezusa jest po dzień dzisiejszy aktualne. Dlatego Misjonarze Św. Rodziny troszczą się o budzenie i rozwój powo- łań, także wśród tych, którzy przekroczyli już młodzieńczy wiek. Do MSF przyjmowani są bowiem kandydaci aż do 35 roku życia, tzw. "spóźnione powołania".

Kliknij, by przejść na stronę Rodziny

W dzisiejszych czasach palącą potrzebą jest duszpasterstwo rodzin. Troska o rodziny leży głęboko na sercu Mi- sjonarzom Św. Rodziny. Dlatego wielu kapłanów podejmuje pracę z rodzi- nami. Św. Jan Paweł II apelował do uczestników X Kapituły Generalnej MSF o podjęcie tej niezwykle ważnej dzisiaj formy duszpasterstwa. Polska Prowincja nie pozostała obojętna na tę prośbę.


Jezu, Maryjo, Józefie
oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas!

kliknij, by przejść na stronę z ikonami i medytacjami Świętej RodzinyRok Życia Konsekrowanego

Modlitewnik zakonny! Niebawem ukaże się drukiem nowe wydanie naszego Modlitewnika zakonnego. Już teraz można pobrać jego elektroniczmą wersję w formacie pdf i ePub. Wszelkie zauważone błędy jak i uwagi odnośnie elektronicznego wydania prosimy kierować do ks. Jana Tetzlaff MSF.


Zapraszamy do zapoznania się z nowymi listami od naszych Misjonarzy z Czech, Francji i Niemiec. Listy Misjonarzy!


Od 17 do 19 listopada w Bąblinie odbywała się Rada Prowincji. Zjechali na nią, oprócz Zarządu Prowincjalnego z ks. Prowincjałem Adamem Józefem Sobczykiem MSF na czele, także księża rektorzy i oficjałowie naszej Prowincji.

Kliknij, aby zobaczyć

Kliknij, aby zobaczyć

Seminarium to tętniąca życiem wspólnota klerycka, bracka i kapłańska. Warto czasami zajrzeć co się tam dzieje! Kliknij!

Nowa ekipa!. Jak można było wywnioskować z pojawiających się na naszej stronie postów w Nowicjacie zaszły poważne zmiany! Szczegóły można śledzić tutaj.

20-24.10.2014 r. Na Szczytniku odbyły się doroczne rekolekcje jubileuszowe.

16.10.2014 r. w 106 rocznicę śmierci naszego Założyciela ks. Jana Berthiera MS, kolejną rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową Rodaka św. Jana Pawła II i w liturgiczne wspomnienie Jadwigi Śląskiej w Seminarium Duchownym w Kazimierzu Biskupim odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego. (foto)

Kliknij, aby zobaczyć

14-15.10.2014 r. Odbyła się kolejna Pielgrzymka Braci zakonnych na Jasną Górę. Pielgrzymowało wielu braci zakonnych, także z naszej Prowincji.

12.10.2014 r. w Wielkim Klinczu Nowicjusz Łukasz Bieniasz MSF na ręce asystenta Prowincjalnego ks. Józefa Bobeła MSF złożył swoje pierwsze śluby zakonne. Kilka zdjęć tutaj.

Kliknij, aby zobaczyć

 

Od 6. do 10.10.2014 r. w Górce Klasztornej odbyły się rekolekcje zakonne. Tematem tegorocznych rekolekcji był: "Jezus Misjonarzem Ojca". Rekolekcje prowadził ks. dr Andrzej Zagórski MS. Zdjęcia z Mszy św. na zakończenie rekolekcji tutaj.

Kliknij, aby zobaczyć„Renowacja i adaptacja zabytkowego zespołu klasztornego Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim na cele kulturalne”Polecamy

Strona Zarządu Generalnego MSF Radio Watykańskie Kwiatki Papieża Franciszka
Konferencja Episkopatu Polski Konferencja Wyższych Przełożonych
              Zakonów Męskich w Polsce Laboratorium Wiary i Kultury
Misje Dzisiaj Strona Diecezji Morombe Strona Ks. Piotra Kemnitza o Madagaskarze


Kamery internetowe:


od 05.09.2012 r.

To przez ten licznik używamy plików cookies - "ciasteczek";
czytaj więcej