Get Adobe Flash player
Wydarzenia
Ks. Generał
Edmund Michalski MSF
w Ameryce Południowej

foto

Trwają prace remontowe, rewitalizacyjne klasztoru w Kazimierzu Biskupim!
foto

Zakończono prace remontowe poszycia dachowego i elewacji w Sanktuarium
w Górce Klasztornej!

fotoListy misjonarzy.
Kontakt

Kliknij, by zobaczyć, gdzie pracujemy
Misjonarze Świętej Rodziny
ul. Małoszyńska 27
skr. poczt. 43
60-176 Poznań
email: kuria@msf.opoka.org.pl

Tel.: (+48)61 868 99 81 Fax: (+48)61 862 03 04

Konta bankowe Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny Prowincji Polskiej.
----------------------------

Przekaż 1% podatku na rzecz będących w potrzebie dzieci i młodzieży z parafii prowadzonych przez Misjonarzy Świętej Rodziny
- KRS 0000222393 z dopiskiem MSF. Kliknij, by przeczytać więcej.

MSF Kliknij, aby zobaczyć: Ikona Św. Rodziny - Mainz


Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny powstało 28.09.1895 r. w Grave w Holandii. Założył je francuski kapłan, Sługa Boży - Ks. Jan Berthier. Jako wzór do naśladowania Ojciec Założyciel pozostawił swoim duchowym dzieciom Świętą Rodzinę z Nazaretu, jednak Patronką Zgromadzenia jest Matka Boża Saletyńska, której przez wiele lat wiernie służył. Zobacz zdjęcia z La Salette.Główne apostolaty Zgromadzenia:

Kliknij, by wejść na stronę Misje

Głównym celem, dla którego powstało Zgro- madzenie Misjonarzy Św. Rodziny są misje zagra- niczne, ad gentes, a w dzisiejszych czasach tak- że nowa ewangelizacja. Stąd też Misjonarze Świętej Rodziny pracują niemal na wszystkich kontynentach świata. Po- dejmują pracę tam, gdzie zapomniano już o Ewan- gelii. Spieszą do wszys- tkich tych, "których z od- dali wezwie Pan".

Kliknij, by przejść na stronę Powołania

"Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robot- ników na żniwo swoje" - to wołanie Jezusa jest po dzień dzisiejszy aktualne. Dlatego Misjonarze Św. Rodziny troszczą się o budzenie i rozwój powo- łań, także wśród tych, którzy przekroczyli już młodzieńczy wiek. Do MSF przyjmowani są bowiem kandydaci aż do 35 roku życia, tzw. "spóźnione powołania".

Kliknij, by przejść na stronę Rodziny

W dzisiejszych czasach palącą potrzebą jest duszpasterstwo rodzin. Troska o rodziny leży głęboko na sercu Mi- sjonarzom Św. Rodziny. Dlatego wielu kapłanów podejmuje pracę z rodzi- nami. Św. Jan Paweł II apelował do uczestników X Kapituły Generalnej MSF o podjęcie tej niezwykle ważnej dzisiaj formy duszpasterstwa. Polska Prowincja nie pozostała obojętna na tę prośbę.


Jezu, Maryjo, Józefie
oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas!

kliknij, by przejść na stronę z ikonami i medytacjami Świętej RodzinyUkazały się dokumenty Komisji do spraw misji, Komisji do spraw formacji i powołań oraz Komisji do spraw Rodzin i Przyjaciół MSF przy Zarządzie Generalnym MSF.

Od 09 do 13 kwietnia 2015, w naszym domu zakonnym w Kazimierzu Biskupim odbyło się spotkanie powołaniowe dla młodzieży z naszych parafii z Białorusi (Dzierżńsk, Uzda, Nowy Świerzeń, Fanipol). Wzięło w nich udział 7 chłopców (3 studentów i 4 uczniów szkoły średniej). Rekolekcje prowadzili Ks. Marek Janiak MSF i Ks. Sergiej Dabrahost MSF. W czasie trwania rekolekcji odbyło się spotkanie z Księdzem Rafałem Ochojskim - prowincjalnym referentem powołań oraz z Księdzem Adamem Sobczykiem - prowincjałem i Ks. Robertem Ciżewskim - wiceprowincjałem. W czasie trwania spotkania, odwiedziliśmy: Dom Prowincjalany w Poznaniu, Górkę Klasztorną, Gniezno, Lednicę, Licheń a także ojców kamedułów w Bieniszewie. Oprócz spotkań z kapłanami, białoruska młodzież spędzała czas także z naszymi klerykami w WSD MSF.

Kliknij, aby zobaczyć

Zarząd Prowincjalny z dniem 01.04.2015 r. mianował Ks. Stanisława Banasińskiego MSF Rektorem domu zakonnego w Goroce, w PNG na I. kadencję, z tymczasowym zamieszkaniem w Yalibu. Wyraził również swoje podziękowanie Ks. Bogdanowi Cofalikowi MSF za dziewięcioletnią posługę Rektora w Goroce.

Tegoroczne Misterium Męki Pańskiej w Górce Klasztornej odbyło się w czterech edycjach. Mszy św. na rozpoczęcie Misterium w dniu 21 marca br. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Ks. Asystent Prowincjalny Józef Bobeł MSF; 22 marca – Ks. Prowincjał Adam Sobczyk MSF, 28 marca – Ks. Sekretarz Prowincjalny Grzegorz Kałdowski MSF, 29 marca – Ks. Wiceprowincjał Robert Ciżewski MSF. W roli Jezusa wystąpił ponownie Ks. Marek Gubernat MSF. Zarząd Prowincjalny MSF wyraża swoje podziękowanie Ks. Piotrowi Gałązce MSF (odpowiedzialnemu za Misterium), całej Wspólnocie na czele z Ks. Rektorem Kazimierzem Świderskim MSF oraz wszystkim Aktorom i osobom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie tego wydarzenia.

Misterium Męki Pańskiej w Górce Klasztornej

21.03.2015 r. w Ścinawie Małej Ks. Prowincjał Adam Sobczyk MSF spotkał się z pracującymi tam Współbraćmi oraz z Ordynariuszem Diecezji Opolskiej, Ks. Biskupem Andrzejem Czają, w sprawie omówienia dalszej pracy duszpasterskiej MSF w tej diecezji.

19.03.2014 r. w Kazimierzu Biskupim z rąk Ks. Prowincjała Adama Sobczyka MSF urząd lektoratu przyjęli: Kl. Adam Gaca MSF, Kl. Piotr Michurski MSF, Kl. Sebastian Sobkowiak MSF a urząd akolitatu przyjął Kl. Aliaksei Papliouka MSF.

04-14.03.2015 r. odbyła się wizytacja prowincjalna Współbraci pracujących w Papui Nowej Gwinei. Delegatem Wizytatora był Ks. Wiceprowincjał Robert Ciżewski MSF a jego Socjuszem Ks. Stanisław Michalik MSF. Wizytatorom towarzyszył również Dyrektor Prokury Misyjnej w Niemczech Ks. Norbert Maier MSF. Przy okazji wizytacji odbyły się też spotkania i rozmowy z Biskupami diecezji Goroka oraz Mendi na temat naszej dalszej pracy w PNG. Więcej tutaj!

Papua 2015


 

Rok Życia Konsekrowanego


Modlitewnik zakonny! Niebawem ukaże się drukiem nowe wydanie naszego Modlitewnika zakonnego. Już teraz można pobrać jego elektroniczmą wersję w formacie pdf i ePub. Wszelkie zauważone błędy jak i uwagi odnośnie elektronicznego wydania prosimy kierować do ks. Jana Tetzlaff MSF.


Zapraszamy do zapoznania się z nowymi listami od naszych Misjonarzy z Czech, Francji i Niemiec. Listy Misjonarzy!

 

„Renowacja i adaptacja zabytkowego zespołu klasztornego Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim na cele kulturalne”Polecamy

Strona Zarządu Generalnego MSF Radio Watykańskie Kwiatki Papieża Franciszka
Konferencja Episkopatu Polski Konferencja Wyższych Przełożonych
              Zakonów Męskich w Polsce Laboratorium Wiary i Kultury
Misje Dzisiaj Strona Diecezji Morombe Strona Ks. Piotra Kemnitza o Madagaskarze


Kamery internetowe:


od 05.09.2012 r.

To przez ten licznik używamy plików cookies - "ciasteczek";
czytaj więcej