Get Adobe Flash player
Wydarzenia


Habemus papam


13 marca 2013 r. Jorge Mario Bergoglio z Argentyny wybrany został papieżem. Przyjął imię Franciszek.


Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów:
Imię Św. Józefa w Modlitwach Eucharystycznych


KAPITUŁA GENERALNA MSF 2013W Rzymie w dniach od 01 do 20 października 2013 r. odbyła się
XIII Kapituła Generalna Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny (czytaj więcej).


Przełożonym Generalnym
wybrany został ponownie:

Przełożony Generalny Ks. Edmund Jan Michalski MSF

Ks. Edmund Jan Michalski MSFAKTUALNOŚCI:

01-03.03.2014 r. - w Rzymie przebywał Ks. Prowincjał Adam Sobczyk MSF, który spotkał się z...
Więcej w dziale "Aktualności"

26-27.02.2014 r. - w Kazimierzu Biskupim odbyło się XIV Sympozjum Teologiczne pod hasłem "Rola nauczyciela i rodziny w integralnej formacji uczniów"...
Więcej w dziale "Aktualności"

06.02.2014 r. - zmarł Ks. Jarosław Zaradzki - Misjonarz Świętej Rodziny...
Więcej w dziale "Aktualności"

03-07.02.2014 r. – w Bąblinie odbyły się rekolekcje zakonne...
Więcej w dziale "Aktualności"Warto zajrzeć:
Listy misjonarzy:
Kontakt
Kliknij, by zobaczyć, gdzie pracujemy
Misjonarze Świętej Rodziny
ul. Małoszyńska 27
skr. poczt. 43
60-176 Poznań
email: kuria@msf.opoka.org.pl

Tel.: (+48)61 868 99 81 Fax: (+48)61 862 03 04 Nr konta: Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny Prowincja Polska; 66 1240 1747 1111 0000 1849 0138
------------------------------

Przekaż 1% podatku na rzecz będących w potrzebie dzieci i młodzieży z parafii prowadzonych przez Misjonarzy Świętej Rodziny
- KRS 0000222393 z dopiskiem MSF. Kliknij, by przeczytać więcej.

MSF Kliknij, aby zobaczyć: Ikona Św. Rodziny - Mainz


Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny powstało 28.09.1895 r. w Grave w Holandii. Założył je francuski kapłan, Sługa Boży - Ks. Jan Berthier. Jako wzór do naśladowania Ojciec Założyciel pozostawił swoim duchowym dzieciom Świętą Rodzinę z Nazaretu, jednak Patronką Zgromadzenia jest Matka Boża Saletyńska, której przez wiele lat wiernie służył. Zobacz zdjęcia z La Salette.Główne apostolaty Zgromadzenia:

Kliknij, by wejść na stronę Misje

Głównym celem, dla którego powstało Zgro- madzenie Misjonarzy Św. Rodziny są misje zagra- niczne, ad gentes, a w dzisiejszych czasach tak- że nowa ewangelizacja. Stąd też Misjonarze Świętej Rodziny pracują niemal na wszystkich kontynentach świata. Po- dejmują pracę tam, gdzie zapomniano już o Ewan- gelii. Spieszą do wszys- tkich tych, "których z od- dali wezwie Pan".

Kliknij, by przejść na stronę Powołania

"Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robot- ników na żniwo swoje" - to wołanie Jezusa jest po dzień dzisiejszy aktualne. Dlatego Misjonarze Św. Rodziny troszczą się o budzenie i rozwój powo- łań, także wśród tych, którzy przekroczyli już młodzieńczy wiek. Do MSF przyjmowani są bowiem kandydaci aż do 35 roku życia, tzw. "spóźnione powołania".

Kliknij, by przejść na stronę Rodziny

W dzisiejszych czasach palącą potrzebą jest duszpasterstwo rodzin. Troska o rodziny leży głęboko na sercu Mi- sjonarzom Św. Rodziny. Dlatego wielu kapłanów podejmuje pracę z rodzi- nami. Bł. Jan Paweł II apelował do uczestników X Kapituły Generalnej MSF o podjęcie tej niezwykle ważnej dzisiaj formy duszpasterstwa. Polska Prowincja nie pozostała obojętna na tę prośbę.


Jezu, Maryjo, Józefie
oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas!

kliknij, by przejść na stronę z ikonami i medytacjami Świętej Rodziny

„Renowacja i adaptacja zabytkowego zespołu klasztornego Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim na cele kulturalne”Polecamy

Strona Zarządu Generalnego MSF Radio Watykańskie Kwiatki Papieża Franciszka
Konferencja Episkopatu Polski Konferencja Wyższych Przełożonych
              Zakonów Męskich w Polsce Laboratorium Wiary i Kultury
Misje Dzisiaj Strona Diecezji Morombe AdoMiS – nowa inicjatywa Papieskich Dzieł Misyjnych


Kamery internetowe:


od 05.09.2012 r.

To przez ten licznik używamy plików cookies - "ciasteczek";
czytaj więcej