Get Adobe Flash player
Wydarzenia
Ks. Generał
Edmund Michalski MSF
w Ameryce Południowej

foto

Trwają prace remontowe, rewitalizacyjne klasztoru w Kazimierzu Biskupim!
foto

Zakończono prace remontowe poszycia dachowego i elewacji w Sanktuarium
w Górce Klasztornej!

fotoListy misjonarzy.
Kontakt

Kliknij, by zobaczyć, gdzie pracujemy
Misjonarze Świętej Rodziny
ul. Małoszyńska 27
skr. poczt. 43
60-176 Poznań
email: kuria@msf.opoka.org.pl

Tel.: (+48)61 868 99 81 Fax: (+48)61 862 03 04

Konta bankowe Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny Prowincji Polskiej.
----------------------------

Przekaż 1% podatku na rzecz będących w potrzebie dzieci i młodzieży z parafii prowadzonych przez Misjonarzy Świętej Rodziny
- KRS 0000222393 z dopiskiem MSF. Kliknij, by przeczytać więcej.

MSF Kliknij, aby zobaczyć: Ikona Św. Rodziny - Mainz


Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny powstało 28.09.1895 r. w Grave w Holandii. Założył je francuski kapłan, Sługa Boży - Ks. Jan Berthier. Jako wzór do naśladowania Ojciec Założyciel pozostawił swoim duchowym dzieciom Świętą Rodzinę z Nazaretu, jednak Patronką Zgromadzenia jest Matka Boża Saletyńska, której przez wiele lat wiernie służył. Zobacz zdjęcia z La Salette.Główne apostolaty Zgromadzenia:

Kliknij, by wejść na stronę Misje

Głównym celem, dla którego powstało Zgro- madzenie Misjonarzy Św. Rodziny są misje zagra- niczne, ad gentes, a w dzisiejszych czasach tak- że nowa ewangelizacja. Stąd też Misjonarze Świętej Rodziny pracują niemal na wszystkich kontynentach świata. Po- dejmują pracę tam, gdzie zapomniano już o Ewan- gelii. Spieszą do wszys- tkich tych, "których z od- dali wezwie Pan".

Kliknij, by przejść na stronę Powołania

"Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robot- ników na żniwo swoje" - to wołanie Jezusa jest po dzień dzisiejszy aktualne. Dlatego Misjonarze Św. Rodziny troszczą się o budzenie i rozwój powo- łań, także wśród tych, którzy przekroczyli już młodzieńczy wiek. Do MSF przyjmowani są bowiem kandydaci aż do 35 roku życia, tzw. "spóźnione powołania".

Kliknij, by przejść na stronę Rodziny

W dzisiejszych czasach palącą potrzebą jest duszpasterstwo rodzin. Troska o rodziny leży głęboko na sercu Mi- sjonarzom Św. Rodziny. Dlatego wielu kapłanów podejmuje pracę z rodzi- nami. Św. Jan Paweł II apelował do uczestników X Kapituły Generalnej MSF o podjęcie tej niezwykle ważnej dzisiaj formy duszpasterstwa. Polska Prowincja nie pozostała obojętna na tę prośbę.


Jezu, Maryjo, Józefie
oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas!

kliknij, by przejść na stronę z ikonami i medytacjami Świętej RodzinyUkazały się dokumenty Komisji do spraw misji, Komisji do spraw formacji i powołań oraz Komisji do spraw Rodzin i Przyjaciół MSF przy Zarządzie Generalnym MSF.

Ks. Marek Janiak MSF uruchomił stronę informacyjną o zabytkowym, polskim kościele Świętych Piotra i Pawła w Nowym Świerżniu. W ten sposób pragnie zbierać środki na jego odrestaurowanie. Więcej na ten temat na wspomnianej stronie: www.kosciol-ns.pl

20.05.2015 r. - z Madagaskaru przyleciał na urlop Ks. Bp Zygmunt Robaszkiewicz MSF.

18.05.2015r. - do Tromsø w Norwegii udał się Ks. Prowincjał Adam Sobczyk MSF, aby przeprowadzić wizytację prowincjalną i uczestniczyć w obradach kapituły domowej tamtejszej Wspólnoty MSF.

16 maja 2015 r. podczas Mszy św. o godz. 11:00, w kościele Wyższeg Seminarium Duchownego Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim, z rąk J.E. Ks. Biskupa Wiesława A. Meringa święcenia diakonatu przyjęli: Kl. Ireneusz Drawc MSF, Kl. Paweł Jaguś MSF i Kl. Filip Manikowski MSF. Natomiast święcenia kapłańskie przyjął Dk. Mateusz Kolbus - kameduła. W uroczystościach uczestniczył cały Zarząd Prowincjalny z Ks. Prowincjałem Adamem Sobczykiem MSF na czele, jak również cała wspólnota seminaryjna, z Ks. Rektorem Adamem Bajorskim MSF, Nowicjusze MSF ze swoimi Moderatorami i inni Współbracia z różnych naszych domów oraz około 15 księży diecezjalnych.

14.05.2015 r. zakończył swój urlop i odleciał do Kanady Ks. Andrzej Łukaszewicz MSF.

11 maja 2015 r. w Madrycie Ks. Sławomir Wiktorowicz MSF (prowincja hiszpańska) obronił pracę doktorską z prawa kanonicznego. Tytuł pracy brzmi: Regulacja prawna nauczania religii katolickiej. Prawo porównawcze: Polska, Włochy, Hiszpania. Sytuacja aktualna i perspektywy na przyszłość.

09.05.2015 r. – w Rzeszowie Ks. Prowincjał Adam Sobczyk MSF wygłosił wykład dla Zrzeszenia Kobiet Katolickich.

30.04.2015 r. – w Maria Ellend odbyła się kapituła domowa tamtejszej Wspólnoty, w której wziął udział Ks. Prowincjał Adam Sobczyk MSF, po drodze odwiedzając również współbraci w Szczytnej i na Szczytniku.

24.04.2015 r. - w Dzierżyńsku odbyła się kapituła domowa tamtejszej Wspólnoty, gdzie delegatem ZProwincjalnegoarządu był Ks. Bogusław Jaworowski MSF.

21-23.04.2014 r. - w Lublinie Ks. Prowincjał Adam Sobczyk MSF uczestniczył w Sympozjum Czterech Konferencji Życia Konsekrowanego „W jedności uobecniać Chrystusa w świecie”, zorganizowanym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a także wziął udział w 134 zebraniu plenarnym KWPZM i przeprowadził rozmowy wizytacyjne ze Współbraćmi, którzy pracują lub studiują na KUL-u.

20.04.2015 r. - w Górce Klasztornej Ks. Prowincjał Adam Sobczyk MSF wygłosił kazanie podczas spotkania Rodziny Radia Maryja. Współbracia ze wspólnoty góreckiej: Ks. Rektor Kazimierz Świderski MSF, Ks. Piotr Gałązka MSF i Ks. Piotr Piksa MSF a także wojewódzki konserwator zabytków pan mgr Roman Chwaliszewski, wzięli udział w rozmowach niedokończonych transmitowanych również przez Radio Maryja.

19-24.04.2015 r. – w Dzierżyńsku odbyły się rekolekcje dla naszych Współbraci pracujących na Białorusi, które przeprowadził Ks. Bogusław Jaworowski MSF.

19-20.04.2015 r. - w Ciechocinku odbyła się wizytacja prowincjalna. Wizytatorem był Ks. Prowincjał Adam Sobczyk MSF.

 


 

Rok Życia Konsekrowanego


Modlitewnik zakonny! Niebawem ukaże się drukiem nowe wydanie naszego Modlitewnika zakonnego. Już teraz można pobrać jego elektroniczmą wersję w formacie pdf i ePub. Wszelkie zauważone błędy jak i uwagi odnośnie elektronicznego wydania prosimy kierować do ks. Jana Tetzlaff MSF.


Zapraszamy do zapoznania się z nowymi listami od naszych Misjonarzy z Czech, Francji i Niemiec. Listy Misjonarzy!

 

„Renowacja i adaptacja zabytkowego zespołu klasztornego Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim na cele kulturalne”Polecamy

Strona Zarządu Generalnego MSF Radio Watykańskie Kwiatki Papieża Franciszka
Konferencja Episkopatu Polski Konferencja Wyższych Przełożonych
              Zakonów Męskich w Polsce Laboratorium Wiary i Kultury
Misje Dzisiaj Strona Diecezji Morombe Strona Ks. Piotra Kemnitza o Madagaskarze


Kamery internetowe:


od 05.09.2012 r.

To przez ten licznik używamy plików cookies - "ciasteczek";
czytaj więcej