Get Adobe Flash player
Wydarzenia
Ks. Generał
Edmund Michalski MSF
w Ameryce Południowej

foto

Trwają prace remontowe, rewitalizacyjne klasztoru w Kazimierzu Biskupim!
foto

Zakończono prace remontowe poszycia dachowego i elewacji w Sanktuarium
w Górce Klasztornej!

fotoListy misjonarzy.
Kontakt

Kliknij, by zobaczyć, gdzie pracujemy
Misjonarze Świętej Rodziny
ul. Małoszyńska 27
skr. poczt. 43
60-176 Poznań
email: kuria@msf.opoka.org.pl

Tel.: (+48)61 868 99 81 Fax: (+48)61 862 03 04

Konta bankowe Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny Prowincji Polskiej.
----------------------------

Przekaż 1% podatku na rzecz będących w potrzebie dzieci i młodzieży z parafii prowadzonych przez Misjonarzy Świętej Rodziny
- KRS 0000222393 z dopiskiem MSF. Kliknij, by przeczytać więcej.

MSF Kliknij, aby zobaczyć: Ikona Św. Rodziny - Mainz


Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny powstało 28.09.1895 r. w Grave w Holandii. Założył je francuski kapłan, Sługa Boży - Ks. Jan Berthier. Jako wzór do naśladowania Ojciec Założyciel pozostawił swoim duchowym dzieciom Świętą Rodzinę z Nazaretu, jednak Patronką Zgromadzenia jest Matka Boża Saletyńska, której przez wiele lat wiernie służył. Zobacz zdjęcia z La Salette.Główne apostolaty Zgromadzenia:

Kliknij, by wejść na stronę Misje

Głównym celem, dla którego powstało Zgro- madzenie Misjonarzy Św. Rodziny są misje zagra- niczne, ad gentes, a w dzisiejszych czasach tak- że nowa ewangelizacja. Stąd też Misjonarze Świętej Rodziny pracują niemal na wszystkich kontynentach świata. Po- dejmują pracę tam, gdzie zapomniano już o Ewan- gelii. Spieszą do wszys- tkich tych, "których z od- dali wezwie Pan".

Kliknij, by przejść na stronę Powołania

"Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robot- ników na żniwo swoje" - to wołanie Jezusa jest po dzień dzisiejszy aktualne. Dlatego Misjonarze Św. Rodziny troszczą się o budzenie i rozwój powo- łań, także wśród tych, którzy przekroczyli już młodzieńczy wiek. Do MSF przyjmowani są bowiem kandydaci aż do 35 roku życia, tzw. "spóźnione powołania".

Kliknij, by przejść na stronę Rodziny

W dzisiejszych czasach palącą potrzebą jest duszpasterstwo rodzin. Troska o rodziny leży głęboko na sercu Mi- sjonarzom Św. Rodziny. Dlatego wielu kapłanów podejmuje pracę z rodzi- nami. Św. Jan Paweł II apelował do uczestników X Kapituły Generalnej MSF o podjęcie tej niezwykle ważnej dzisiaj formy duszpasterstwa. Polska Prowincja nie pozostała obojętna na tę prośbę.


Jezu, Maryjo, Józefie
oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas!

kliknij, by przejść na stronę z ikonami i medytacjami Świętej RodzinyUkazały się dokumenty Komisji do spraw misji, Komisji do spraw formacji i powołań oraz Komisji do spraw Rodzin i Przyjaciół MSF przy Zarządzie Generalnym MSF.

Ks. Marek Janiak MSF uruchomił stronę informacyjną o zabytkowym, polskim kościele Świętych Piotra i Pawła w Nowym Świerżniu. W ten sposób pragnie zbierać środki na jego odrestaurowanie. Więcej na ten temat na wspomnianej stronie: www.kosciol-ns.pl

 

Jubileusz Koronacji Obrazu Matki Bożej Góreckiej

W niedzielę, 14 czerwca br. przeżywaliśmy 50-lecie koronacji Obrazu Matki Bożej
Góreckiej oraz uroczyste ogłoszenie nadania tytułu Bazyliki Mniejszej kościołowi NMP Niepokalanie Poczętej.
Cieszy fakt, że w Eucharystii wzięło udział 5 biskupów: Ks. Arcybiskup Wojciech Polak, Prymas Polski, który przewodniczył uroczystościom i wygłosił słowo Boże, Ks. Bp Jan Tyrawa – ordynariusz diecezji Bydgoszcz, Ks. Bp Krzysztof Wętkowski z Gniezna, Ks. Bp Jan Vokál – ordynariusz diecezji Hradec Králové z Czech i Ks. Bp Zygmunt Robaszkiewicz MSF – ordynariusz diecezji Morombe z Madagaskaru oraz blisko 100 kapłanów, w większości MSF, na czele z Ks. Generałem Edmundem Michalskim MSF, Ks. Wicegenerałem Augustinusem Purnama MSF i Ks. Asystentem Generalnym Bogdanem Mikutrą MSF. Obecni byli także nasi bracia, klerycy i nowicjusze. Cieszy również obecność około 5-6 tyś. wiernych.

Pragnę podziękować Bogu i Matce Najświętszej za przeżycie tych uroczystości. Dziękuję również wszystkim, którzy się przyczynili do ich zorganizowania i przeprowadzenia na czele z Ks. Rektorem Kazimierzem Świderskim MSF i Ks. Ekonomem Józefem Bobełem MSF oraz całą wspólnotą w Górce Klasztornej. Dziękuję moim Asystentom z Zarządu Prowincjalnego. Dziękuję Klerykom i Nowicjuszom wraz z Moderatorami, wszystkim Współbraciom - przedstawicielom naszych domów zakonnych obecnym na tych uroczystościach, z kraju i z zagranicy. Dziękuję Ekipie Rekolekcyjno-Misyjnej, która przeprowadziła Misje Święte przed uroczystościami i tym, którzy wspierali nas modlitewnie.
Dziękuję Ks. Piotrowi Piksie MSF i wszystkim, którzy przyczynili się do postawienia na placu objawienia w Górce Klasztornej pomnika Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Wspaniałe przeżycie tych uroczystości pokazuje piękno i siłę wspólnoty MSF zawierzonej Jezusowi przez Maryję oraz zjednoczonej ze sobą we wspólnej modlitwie i działaniu. Wszystkim za ich wkład i poświęcenie na wszystkich odcinkach z serca dziękuję.

Ks. Adam Józef Sobczyk MSF – Prowincjał


Więcej informacji na ten temat TUTAJ

 

10.06.2015 r. – w Szczytnej odbył się pogrzeb śp. Jana Cholewy, ojca Antoniego Cholewy, w którym wzięło udział 7 kapłanów MSF na czele z Ks. Prowincjałem Adamem Sobczykiem MSF. Mszy świętej przewodniczył i kazanie wygłosił Ks. Proboszcz Piotr Lipski MSF.

06.06.2015 w Uzdzie (Białoruś) odbyło się kolejne spotkanie powołaniowe, w którym wzięło udział 19 ministrantów z różnych naszych parafii na Białorusi (Kleck, Dzierżyńsk, Fanipol, Uzda). Wraz z ministrantami na spotkaniu byli obecni nasi współbracia: Ks. rektor Ryszard, Ks. Marek, Ks. Dzianis, Ks. Paweł i Ks. Sergiej. Spotkanie rozpoczęła adoracja Najświętszego Sakramentu, którą poprowadził Ks. Paweł, po niej odbyła się uroczysta Msza Święta wraz z parafianami, której przewodniczył Ks. Dzianis, a słowo Boże wygłosił Ks. Sergiej. Na zakończenie Mszy słowo o powołaniu bycia ministrantem wygłosił Ks. Marek. Po duchowej uczcie, uczestnicy spotkania posilili się przygotowanym obiadem przez parafian w Uzdzie, a po przepysznym posiłku, wszyscy ruszyli wraz z Księżmi, do gry w piłkę (4 księży przeciw ministrantom). ks.  Marek Janiak MSF

J...

29.05.2015 r. - w Opolu Ks. Prowincjał Adam Sobczyk MSF spotkał się z Ordynariuszem Diecezji Opolskiej, Ks. Biskupem Andrzejem Czają i z Biskupami pomocniczymi w sprawie podpisania umowy powierzenia parafii pw. św. Floriana w Przydrożu Małym Polskiej Prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny.

20.05.2015 r. - z Madagaskaru przyleciał na urlop Ks. Bp Zygmunt Robaszkiewicz MSF.

18.05.2015r. - do Tromsø w Norwegii udał się Ks. Prowincjał Adam Sobczyk MSF, aby przeprowadzić wizytację prowincjalną i uczestniczyć w obradach kapituły domowej tamtejszej Wspólnoty MSF.

16 maja 2015 r. podczas Mszy św. o godz. 11:00, w kościele Wyższeg Seminarium Duchownego Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim, z rąk J.E. Ks. Biskupa Wiesława A. Meringa święcenia diakonatu przyjęli: Kl. Ireneusz Drawc MSF, Kl. Paweł Jaguś MSF i Kl. Filip Manikowski MSF. Natomiast święcenia kapłańskie przyjął Dk. Mateusz Kolbus - kameduła. W uroczystościach uczestniczył cały Zarząd Prowincjalny z Ks. Prowincjałem Adamem Sobczykiem MSF na czele, jak również cała wspólnota seminaryjna, z Ks. Rektorem Adamem Bajorskim MSF, Nowicjusze MSF ze swoimi Moderatorami i inni Współbracia z różnych naszych domów oraz około 15 księży diecezjalnych.

14.05.2015 r. zakończył swój urlop i odleciał do Kanady Ks. Andrzej Łukaszewicz MSF.

11 maja 2015 r. w Madrycie Ks. Sławomir Wiktorowicz MSF (prowincja hiszpańska) obronił pracę doktorską z prawa kanonicznego. Tytuł pracy brzmi: Regulacja prawna nauczania religii katolickiej. Prawo porównawcze: Polska, Włochy, Hiszpania. Sytuacja aktualna i perspektywy na przyszłość.

09.05.2015 r. – w Rzeszowie Ks. Prowincjał Adam Sobczyk MSF wygłosił wykład dla Zrzeszenia Kobiet Katolickich.

 


 

Rok Życia Konsekrowanego


Modlitewnik zakonny! Niebawem ukaże się drukiem nowe wydanie naszego Modlitewnika zakonnego. Już teraz można pobrać jego elektroniczmą wersję w formacie pdf i ePub. Wszelkie zauważone błędy jak i uwagi odnośnie elektronicznego wydania prosimy kierować do ks. Jana Tetzlaff MSF.


Zapraszamy do zapoznania się z nowymi listami od naszych Misjonarzy z Czech, Francji i Niemiec. Listy Misjonarzy!

 

„Renowacja i adaptacja zabytkowego zespołu klasztornego Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim na cele kulturalne”Polecamy

Strona Zarządu Generalnego MSF Radio Watykańskie Kwiatki Papieża Franciszka
Konferencja Episkopatu Polski Konferencja Wyższych Przełożonych
              Zakonów Męskich w Polsce Laboratorium Wiary i Kultury
Misje Dzisiaj Strona Diecezji Morombe Strona Ks. Piotra Kemnitza o Madagaskarze


Kamery internetowe:


od 05.09.2012 r.

To przez ten licznik używamy plików cookies - "ciasteczek";
czytaj więcej